Niebezpieczne miejsce

 autor: TRz

 przy wieży szybu Prezydent
Teren zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Prezydent w Chorzowie ma dwa oblicza. Wizytówkę miasta stanowi żelbetowa wieża wyciągowa oraz otaczający ją rozległy skwer z placem zabaw, alejkami i ławeczkami. Drugie oblicze to położony na północ od zagospodarowanego terenu zagajnik, a w nim mało bezpieczne betonowe rowy pozostałe po zlikwidowanym zakładzie górniczym.
Po ciemku wśród drzew łatwo tam skręcić nogę, czy nabawić się kontuzji. Antyatrakcją miejsca są też dzikie wysypiska śmieci.
 Wskazany teren stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta - informuje Tomasz Breguła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.
Teren jest objęty miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonym uchwałą Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. Teren "zagajnika" oznaczony jest symbolami:· P,U/G - tereny produkcyjne i usług (to zachodnia część terenu) oraz U/P,G - tereny usług (to wschodnia część terenu). Prócz tego pas terenu przebiegający przez środek tego zagajnika, a stanowiący rezerwę terenową pod budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 97, czyli tak zwanej obwodnicy Chorzowa, oznaczony jest w planie jako KD/N - tereny dróg publicznych.
Kontrast pomiędzy ładnie zagospodarowanym najbliższym otoczeniem wieży szybu Prezydent, a zagajnikiem z betonowymi rowami pozostanie na dłużej. Nie ma się co spodziewać, by miasto w tym roku uporządkowało ten teren, zabezpieczyło lub zlikwidowało betonowe rowy.
- Miasto nie ma planów zagospodarowania tego terenu. Urząd Miasta regularnie zleca oczyszczenie go z odpadów. Jak tylko się ociepli, taka usługa ponownie zostanie zlecona. Nie ma jednak planów likwidowania pozostałości obiektów - stwierdza Tomasz Breguła.