Na zlecenie

autor: MD

 ZGH Bolesław przeprowadzono badania zapadliska, które powstało w połowie lutego
W połowie lutego, o czym informowaliśmy w portalu netTG.pl, w pobliżu nowo wybudowanej obwodnicy Bolesławia (woj. małopolskie) pojawiło się zapadlisko. Lej miał ok. 6 m średnicy i głębokość ok. 3 metrów. Na zlecenie ZGH Bolesław zostały wykonane badania w tym rejonie. Wspólne oświadczenie w tej sprawie przedstawiły Zarząd Drogowy w Olkuszu, Powiat Olkuski, Gmina Bolesław i ZGH Bolesław w Bukownie.
„W dniu 8.03.2023r. nastąpił odbiór sprawozdania z badań georadarem spektralnym, wykonanego na zlecenie ZGH Bolesław SA przez Spółkę Widmo Spectral Technologies sp. z o.o. w Krakowie. Powołana Spółka wykonywała prace geofizyczne w sąsiedztwie zapadliska jakie wystąpiło przy obwodnicy Bolesławia. W sprawozdaniu stwierdzono wystąpienie anomalii w pobliżu drogi” - napisano w oświadczeniu, w którym zacytowany także opinie ekspertów.
Wyinterpretowano dwie strefy anomalii amplitudowych związanych z niejednorodnością podłoża - wskazali fachowcy.
W ocenie autorów, ich interpretacja badań geofizycznych winna zostać skorelowane z dalszymi, rozszerzonymi badaniami. ponadro Autorzy sprawozdania potwierdzili prawidłowe wykonanie drogi.
„W tym stanie wiemy, że w pobliżu drogi występują anomalie wykryte geofizycznie. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie drogi. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, zostaną przeprowadzone sugerowane badania. Uważamy , że wyniki tych badań będą dostępne w ciągu ok. 3 miesięcy” - napisano na zakończenie oświadczenia.
Przypomnjmy, że zaraz po powstaniu zapadliska Zarząd Drogowy w Olkuszu podjął decyzję o czasowym wyłączeniu obwodnicy z ruchu w celu wykonania badań diagnostycznych przez ZGH Bolesław.
Zapadlisko jest efektem działalności, nieczynnej już, kopalni cynku i ołowiu Pomorzany (również Olkusz-Pomorzany). Kopalnia należąca do Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie prowadziła wydobycie od 1974 roku. Została zamknięta w 2020 roku i pod koniec istnienia była jedyną w Polsce kopalnią cynku i ołowiu.
Zapadliska spowodowane działalnością kopalni Pomorzany pojawiły się w ostatnich miesiącach na terenie Nadleśnictwa Olkusz, Z tego powodu wprowadzono zakaz wstępu do lasu, a tereny, w których mogą wystąpić zapadliska pogórnicze, oznaczone tablicami.