Górniczy gigant

bije rekordy w wydobyciu węgla

 Autor: JD
Produkcja Coal India w lutym 2023 roku wyniosła 68,8 mln ton węgla, 
Państwowa spółka Coal India odnotowała 14,3-procentowy wzrost produkcji węgla - do 619,7 mln ton w okresie kwiecień 2022 roku-luty 2023 roku bieżącego okresu fiskalnego.
Produkcja Coal India w analogicznym okresie poprzedniego roku fiskalnego wyniosła 542,4 mln ton. Wygląda na to, że Coal India zdoła przekroczyć poziom wydobycia 700 mln ton.
Coal India Limited jest własnością Ministerstwa Węgla rządu Indii. Jest największym państwowym producentem węgla na świecie. Dla porównania polskie kopalnie w całym 2022 roku zdołały wydobyć ok. 52,8 mln ton wobec ok. 55 mln ton w ciągu 2021 roku. Zatem przy wydobyciu w Indiach wypadamy niczym mrówka przy słoniu.
jest najwyższą dotychczasową miesięczną wartością. Oznacza to wzrost o 7 procent w porównaniu z lutym 2022 roku.