Symbol historycznych

autor: JM

 wydarzeń na kopalni został odrestaurowany
Metalowy krzyż przy bramie wjazdowej ruchu Szczygłowice (część kopalni Knurów-Szczygłowice) został odrestaurowany dzięki środkom Fundacji JSW. Krzyż jest symbolem strajku, który miał miejsce w kopalni w 1981 roku.
Biały krzyż umiejscowiony przy bramie wjazdowej Ruchu Szczygłowice Kopalni Knurów-Szczygłowice, jest symbolem upamiętniającym strajk pracowników ówczesnego zakładu górniczego, do którego doszło we wrześniu 1981 roku. Środki na jego odrestaurowanie przekazała Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Dzięki bardzo pomocnemu wsparciu Fundacji JSW, nasze stowarzyszenie odnowiło i oświetliło miejsce historycznych wydarzeń z września 1981 roku - informuje Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASY z Czerwionki-Leszczyn.
Metalowy krzyż został postawiony przez pracowników ówczesnej kopalni Szczygłowice w czasie strajku. Protest rozpoczął się 24 września 1981 roku, a jego bezpośrdenim powodem było aresztowanie Tadeusza Arenta, przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności w kopalni, który został zatrzymany w związku ze sprawą wywiezienia przez załogę na taczce przewodniczącego Rady Zakładowej ZZ Górników w KWK Szczygłowice Jana Mateńki. Strajk trwał prawie tydzień. Zakończył się po zwolnieniu Arenta po interwencji Lecha Wałęsy i poręczeniu Tadeusza Mazowieckiego i ks. Józefa Tischnera.
Jastrzębska Spółka Węglowa powołała Fundację JSW w kwietniu 2019 r. Podstawowym celem działania fundacji jest organizacja wsparcia dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz samorządy w czterech głównych obszarach: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.