Międzynarodowa konferencja

autor: MD

  z udziałem przedstawicieli SRK
 
Współczesne metody zagospodarowania terenów pogórniczych oraz zmiany w kierunkach kształcenia kadry inżynieryjno-technicznej to tematy konferencji, która odbyła się w minionym tygodniu w Ostrawie. Podsumowano na niej  unijny projekt USAMIN - „USe of Abandoned MINes”, skupiający się na sposobach wykorzystania nieczynnych kopalń - poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, której przedstawiciele brali udział w obradach.
Wydarzenie miało na celu przede wszystkim zapoznanie europejskich przedsiębiorstw w praktyce zajmujących się restrukturyzacją i rewitalizacją majątku pogórniczego z propozycją nowego kierunku nauczania studentów, opracowanego przez współpracujące w ramach projektu uczelnie wyższe, a także przekazanie oczekiwań przedsiębiorstw wobec kompetencji młodej kadry inżynieryjno-technicznej, kierowanej do zagadnień zagospodarowania majątku kopalń postawionych w stan likwidacji.
Wśród przedsiębiorców zajmujących się restrukturyzacją terenów pogórniczych poza Spółką Restrukturyzacji Kopalń znalazły się również te z Niemiec, Czech, Hiszpanii, jak również Stanów Zjednoczonych, Tanzanii i Turcji.
W ramach wygłaszanych prezentacji w imieniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń wystąpili:
• Andrzej Chmiela z prezentacją „Transformacja energetyczna Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Transformation of Spółka Restrukturyzacji Kopalń SRK SA”;
• Andrzej Morawski - „Projekt pilotażowego rozwiązania samowystarczalności energetycznej pompowni. The pilot project of energy self-sufficiency of the pumping station”;
• Joanna Deręgowska - „Struktura organizacyjna SRK SA. Organizational structure of SRK SA”.
Ponadto prof. Małgorzata Wysocka z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprezentowała realizowane zadania i pierwsze wyniki projektu POMHAZ, realizowanego wspólnie przez GIG i SRK wraz z parterami z Francji, Niemiec i Grecji. Z kolei przedstawiciele europejskiego i amerykańskiego przemysłu zaprezentowali własne doświadczenia w rewitalizacji terenów i obiektów likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
Zagraniczni partnerzy wielokrotnie podkreślali, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest ważnym i cenionym w Europie przedsiębiorstwem zagospodarowującym majątek pozostały po restrukturyzacji nieefektywnych zakładów górniczych.
W ramach drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się do Polski, gdzie odwiedzili Kopalnię Guido, należącą do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jako przykład zagospodarowania majątku pogórniczego w celach turystycznych.
Liderem projektu USAMIN, współfinansowanego przez Erasmus+ Programme, był Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Partnerami w konsorcjum realizującym projekt znalazły się uczelnie z Hiszpanii, Niemiec i Polski (Politechnika Śląska).