Naukowiec z GIG

autor: JM

 odznaczony medalem
 
Polska Izba Ekologii odznaczyła dr. hab. inż. Stanisława Tokarskiego Medalem PIE za zasługi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tokarski to naukowiec związany z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Medal przyznawany jest osobom fizycznym i innym podmiotom za realizację działań, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Polska Izba Ekologii od 1999 roku popularyzuje działania dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w edukację proekologiczną społeczności lokalnych, a także promuje przedsięwzięcia służące ekologii.
Stanisław Tokarski ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak również szereg studiów podyplomowych, w tym m.in. w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).
Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w elektrowni Jaworzno III, gdzie m.in. zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992-1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996-1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997-2001). W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Wytwarzanie SA.
Jest działaczem wielu organizacji, m.in: Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich, opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Obecnie jest związany z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.