GIG na Śląskim

Opracował: JM

 Festiwalu Innowacji
 
W piątek, 19 maja, w ramach Śląskiego Festiwalu Innowacji odbyła się konferencja pn. Inteligentna Zielona Gospodarka – przyszłościowe technologie środowiskowe. Konferencja zorganizowana została przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim.
Podczas konferencji omawiano nowe, przyszłościowe technologie środowiskowe, wspierające rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. Prezentowane były również rozwiązania, które powstały w GIG, m.in. technologia oczyszczania gleb z metali ciężkich z zastosowaniem biodegradowalnych preparatów chemicznych, opracowana we współpracy z firmą Eko RGS, innowacyjna technologia impregnacji i przetwarzania materiałów tekturowych na potrzeby przemysłu opakowaniowanego, będąca efektem współpracy z czeską firmą BOX Logistic Czech oraz ekoinżynieryjna metoda rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, opracowana w ramach projektu RECOVERY.
Założony w 1925 r. Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie. Świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.