Pracownicy węglowej spółki

 autor: JM

uroczyście zakończyli studia
 
LW Bogdanka i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zakończyły trzecią edycję programu Akademia Liderów Górnictwa. Podczas uroczystego spotkania wręczono 26 dyplomów absolwentom studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego”.
W uroczystym zakończeniu studiów wziął m.in. udział dyrektor ds. personalnych LW Bogdanka Paweł Kraszewski. Dyplomy odebrało łącznie 26 absolwentów, spośród nich 23 osoby to pracownicy LW Bogdanka oraz trzy osoby z RG Bogdanka.
Studenci trzeciej edycji podczas rocznej nauki uczestniczyli w 15 zjazdach i 24 przedmiotach z zakresu zarządzania produkcją, finansami i ludźmi w firmie. Zajęcia odbywały się zarówno w Krakowie na AGH jak i w Bogdance. Efektem końcowym jest powstanie sześciu prac projektowych, które powstały w 4-5 osobowych grupach, a które będą wdrożone w spółce lub już są w trakcie ich realizacji.
Akademia Liderów Górnictwa początkowo była realizowana jako projekt. Następnie - już w nowej formule - jest kontynuowana przy współpracy z AGH w ramach studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego”. Od początku projektu przeszkolonych zostało w sumie 88 osób stanowiących wyższą i średnią kadrę menadżerską zakładu górniczego (38 - I edycja, 24 - II edycja, 26 - III edycja). Studenci to osoby wybrane/wytypowane przez swoich przełożonych, którzy dostrzegli w nich potencjał i szeroką wiedzę. Teraz ich zadaniem jest wdrożenie innowacji i wykorzystanie kwalifikacji zdobytych podczas studiów.
LW Bogdanka jest jedyną spółką prowadzącą wydobycie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zatrudnienie w LW Bogdanka na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniosło 5029 osób (natomiast zatrudnienie w całej Grupie Kapitałowej LW Bogdanka było to 5879 osób).
W minionym roku Bogdanka wyprodukowała 8,4 mln ton węgla. To oznacza, że na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.