Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z największą przyjemnością mamy zaszczy złożyć wyrazy najszczerszego uznania za trud i pracę całego Grona

Pedagogicznego. Wszystkim osobom życzymy zdrowia oraz  sukcesów w pracy zawodowej.

Zarząd Bractwa Gwarków