Rozmawiali o wydobyciu

autor: JM

 węgla pod Katowicami
 
W czwartek, 12 października, w siedzibie Urzędu Miasta Katowice odbyło się 27. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach - poinformowali przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Polskiej Grupy Górniczej oraz wiceprezydent Miasta Katowice, dyrektorzy KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.
W trakcie posiedzenia omówiono między innymi zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG, dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładu górniczego SRK  Oddział KWK „Wieczorek II” oraz SRK Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rejon po zlikwidowanym Oddziale KWK Boże Dary, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG.
Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2023 r. i I kwartału 2024 r. zakresu eksploatacji górnicze, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.
PGG to największa polska spółka węglowa. Należy do niej siedem kopalń – KWK ROW (w jej skład wchodzą ruchy: Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), KWK Ruda (ruch Bielszowice i Halemba), KWK Piast-Ziemowit (ruch Piast i Ziemowit), KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica, KWK Staszic-Wujek (ruch Staszic i Wujek) oraz KWK Mysłowice-Wesoła. Na koniec 2022 roku PGG zatrudniała łącznie 36 800 osób.