Dni Miernictwa Górniczego

 autor: JM

i jubileusz profesora
 
Od 11 do 13 października 2023 r. w Bielsku-Białej odbywała się 17 konferencja z cyklu Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, w której wzięło udział prawie 150 osób. Organizatorem konferencji był Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, a współorganizatorami: Komisja Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Polski Komitet International Society for Mine Surveying.
Jak poinformowali przedstawiciele GIG-PIB, w czasie tegorocznej konferencji miejsce miała również specjalna sesja poświęcona jubileuszowi działalności naukowej i zawodowej profesora Andrzeja Kowalskiego. Naukowiec jest uznanym w kraju i zagranicą autorytetem w zakresie ochrony terenów górniczych.
Prof. Kowalski całe swoje życie zawodowe związał z Głównym Instytutem Górnictwa. Jest wieloletnim przewodniczącym Komisji Ochrony Terenów Górniczych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, a także zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Aktywnie uczestniczy w pracach naukowych i badaniach deformacji na terenach górniczych. Jego dorobek liczy m.in. ponad 30 opracowań naukowych dotyczących ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi, ponad 200 ekspertyz obejmujących projektowanie eksploatacji z uwagi na ochronę powierzchni, które były podstawą dla prowadzenia eksploatacji górniczej minimalizującej deformacje powierzchni i szkody górnicze.
Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych, w tym wielu monografii, stanowiących cenny wkład w rozpoznanie problemu oddziaływania podziemnej eksploatacji na powierzchnię. Prof. Andrzej Kowalski jest również uprawnionym mierniczym górniczym oraz rzeczoznawcą do spraw szkód górniczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Współpracuje z Akademią Górniczą we Freibergu i Wyższą Szkołą Górniczą w Ostrawie.
Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest państwowym instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz z Górnym Śląskiem. W skład Instytutu wchodzi powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.
GIG-PIB utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.