Produkcja i sprzedaż

autor: JM

 węgla handlowego od stycznia do września wyniosła 4,56 mln ton
 
We wtorek, 17 października, Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował o wstępnych wynikach finansowych za trzy kwartały 2023 roku. Wynika z nich, że od początku roku do końca września kopalnia wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 256,7 mln zł.
Jak wynika z opublikowanego komunikatu LW Bogdanka skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2688,8 mln zł, wynik EBITDA 673,4 mln zł, wynik EBIT 309,0 mln zł, a zysk netto: wyniósł 256,7 mln zł.
Produkcja i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4,56 mln ton.
Na podane powyżej szacowane wyniki w okresie I-IIIQ 2023 wpływ miał odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (całość została już ujęta w I półroczu 2023 r.), utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany” – poinformowali przedstawiciele LW Bogdanka.
Jak wskazano, ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzeci kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.
LW Bogdanka jest jedyną spółką prowadzącą wydobycie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zatrudnienie w LW Bogdanka na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniosło 5029 osób (natomiast zatrudnienie w całej Grupie Kapitałowej LW Bogdanka było to 5879 osób).
W minionym roku Bogdanka wyprodukowała 8,4 mln ton węgla. To oznacza, że na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.