Rok do roku węgiel

Polska Agencja Prasowa

 dla energetyki był o 18 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 38,1 proc.
 
We wrześniu br. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki zdrożał wobec sierpnia o 5,4 proc., a węgiel dla ciepłownictwa o 12,9 proc. - wynika z indeksów cenowych ARP. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 18 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 38,1 proc.
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa, na tle cen międzynarodowych. Jak zauważono w najnowszej publikacji, w zachodnioeuropejskich portach w końcu września węgiel energetyczny był o 65,1 proc. tańszy niż rok wcześniej.
ARP podała, że wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła we wrześniu br. 741,22 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 33,95 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii) wobec 703,15 zł za tonę w sierpniu br. (w ujęciu jakościowym 33,19 zł za gigadżul). W porównaniu z wrześniem 2022 r. wartość indeksu była wyższa o 18 proc.
Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął we wrześniu br. wartość 934,75 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 37,34 zł za gigadżul) wobec 827,66 zł za tonę w sierpniu (w ujęciu jakościowym 33,68 zł za gigadżul) - to jednak 38,1 proc. mniej niż we wrześniu 2022 r.
Z danych ARP wynika, że tegoroczny wrzesień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły one w odniesieniu do sierpnia br. o 2,5 proc., były jednak o 65,1 proc. niższe niż przed rokiem.
W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła we wrześniu br. 198,47 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 218,26 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.
W ujęciu kwartalnym - w trzecim kwartale br. wartość indeksu krajowego węgla dla energetyki wyniosła 727,06 zł za tonę (35,5 proc. więcej niż rok wcześniej i 1,3 proc. więcej niż w drugim kwartale br.), a węgla dla ciepłownictwa 812,87 zł za tonę (21,4 proc. mniej niż przed rokiem oraz 20 proc. mniej niż w poprzednim kwartale br.).
Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.
Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto a wagonie w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.