Stawy w bytomskich parkach

autor: TRz

 to dawne zapadliska pokopalniane
 Wygląda na to, że pogórnicze zalewiska, jakimi są stawy w bytomskim Parku Miejskim im. Franciszka Kachla, przestały już wysychać. W jednym z dwu stawów poziom wody regulowany jest przy pomocy pompowni.
Park Miejski im. Franciszka Kachla w Bytomiu założony został na terenie po kopalni galmanu. Główna hałda przekształcona została w Górę Miłości, a dwa zapadliska stały się stawami. Położony w południowej części parku staw nr 36A parokrotnie wysychał. Pod koniec lat 80. XX w. znaczna część misy stawu zarosła szuwarami. Do rozszczelnienia się dna stawu mogły doprowadzić szkody górnicze, gdyż pod parkiem odbywała się w XX w. eksploatacja węgla kamiennego m.in. przez KWK Centrum. Staw został zabezpieczony, podzielono go betonowym murkiem na dwie części, ale problem z ubytkami wody ponownie wystąpił. Kilkanaście lat temu problem rozwiązano, a murek usunięto.
W ostatnich latach nie odnotowywano problemów związanych z zanikiem wody zarówno w stawie północnym, jak i południowym w Parku Kachla. Jedynie na stawie północnym, położonym w rejonie ul. Olimpijskiej, kontrolowany jest stan wody za pomocą pompowni regulującej jego poziom za pośrednictwem automatyki oraz ustawień pracy pomp – informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
W minionych latach w Parku Kachla zainwestowano spore pieniądze, m.in. zmieniając układ alejek w północnej części. Środki na „Odnowę zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” pozyskane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na Park Kachla przeznaczono zostało około 2 mln zł.
W 2023 r. nie przeprowadzano inwestycji w parku oraz nie sadzono nowych roślin. Natomiast plan na rok 2024 przewiduje wycinkę 3 drzew zgodnie z uzyskaną decyzją konserwatora zabytków.
Innym pogórniczym terenem w północnej części miasta jest Park Grota w dzielnicy Sucha Góra. W tamtym parku wszystkie prace, takie jak: oczyszczanie, koszenie, opróżnianie koszy, utrzymanie zimowe ścieżek realizowane są przez zewnętrznego wykonawcę. W tym roku koszt utrzymania wyniósł ponad 24 tys. zł. Tyle wydano do 30 października 2023 r. Podobnie, jak w Parku Kachla w bieżącym roku nie przeprowadzano inwestycji w parku oraz nie sadzono nowych roślin, jak również nie zaplanowano prac na 2024 r.
Również w Parku Grota znajdują się stawy, będące zalewiskami po wyrobiskach kopalnianych. I tam w ostatnich latach nie odnotowywano problemów związanych z zanikiem wody na stawach. Stawy te dzierżawione są przez Polski Związek Wędkarski - Okręg Katowice, a związek nie zgłaszał w ostatnich latach problemów z zanikaniem wody.

1699015588 parkgrota trz