Urodziny prof. Andrzeja Lisowskiego

Nestor Polskiego Górnictwa

 

Profesor Andrzej Lisowski

 

100 rocznica urodzin

 

Panie prof. Zarząd Bractwa Gwarków Życzy Ci słońca na naszym niebie,

smaku, zapachu w codziennym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu zawsze zielonej wiosny!

781

  

 spotkanie z prof andrzejem lisowskim 1 20210821 1972025037spotkanie z prof andrzejem lisowskim 5 20210821 12539630875 DSC 2363

Życzenia dla prof. Andrzeja Lisowskiego od Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

IMG 20231113 WA0001

IMG 3837

200 lat Panie Profesorze

Życzenia od Wiceprezydenta Mariusza Skiby

100-tne urodziny obchodził Pan Profesor Andrzej Lisowski! Z tej okazji w imieniu Prezydenta Katowic Marcin Krupa odwiedziłem szanownego jubilata i życzyłem zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Pan Profesor jest niezwykle cenionym ekspertem z zakresu ekonomiki i zarządzania w górnictwie, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, a także wychowankiem Profesora B. Krupińskiego. W kopalni „Centrum”, gdzie na początku swojej drogi zawodowej pracował Pan Profesor, doszedł do stanowiska kierownika robót górniczych. Życie zawodowe i naukowe prof. Lisowskiego jest blisko związane z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Politechniką Śląską. Prace naukowo-badawcze Profesora stworzyły podstawy nowoczesnego górnictwa w Polsce i podejmowały zadania, w których problematyka technicznej sprawności ruchu zakładu górniczego była ściśle związana z wymaganiami ekonomicznej efektywności oraz dążeniem do przemysłowej weryfikacji proponowanych rozwiązań i ich praktycznego wdrożenia. To właśnie pod jego kierownictwem opracowany został pierwszy model systemowego zarządzania przemysłem węglowym. Dał podwaliny pod powstanie COIG w Katowicach.
Prof. Lisowski w znaczny sposób przyczynił się do powstania Instytutu Organizacji i Ekonomiki Górnictwa na Politechnice Śląskiej. Posiada niezwykle bogaty dorobek naukowy. Jest autorem licznych publikacji, kilkudziesięciu książek, wielu umów wdrożeniowych oraz 45 patentów. Główny obszar tej działalności stanowiły: systemy eksploatacji pokładów węgla, technologie podsadzki hydraulicznej, projektowanie kopalń głębinowych oraz ekonomika, organizacja i zarządzanie w podziemnej eksploatacji złóż w ścisłym powiązaniu z techniką i technologią podziemnej eksploatacji złóż.
W ostatnich latach Profesor Lisowski skupiał się na aktualnych problemach transformacji i dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Profesor prezentuje pogląd, że warunkiem rozwoju i funkcjonowania zmodernizowanego górnictwa jest jego integracja kapitałowa z energetyką, koksochemią i przetwórstwem paliwowym.
Dziękuję Panu Jerzy Ludwik Mańka, Prezesowi Bractwa Gwarków za pamięć o ważnej osobie jaką jest Pan Profesor i wspólną wizytę u Jubilata.