Ocenili eksploatację

autor: JM 

 prywatnej kopalni Siltech
 W czwartek, 9 listopada br., w Zakładzie Górniczym Siltech w Zabrzu odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Zabrzu z zastępcą prezydenta miasta na czele, Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, Centrali Polskiej Grupy Górniczej, PGG Oddział KWK Ruda ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, PGG Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, ZG Siltech w Zabrzu oraz SRK Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej.
W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zakres dokonanej w ostatnim półroczu eksploatacji górniczej oraz planowanej na najbliższe dwa kwartały. Przedstawiono również skutki oddziaływania wpływów tych eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane. Ponadto omówiono zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód związanych z ruchem zakładów górniczych, prowadzących działalność na terenie miasta Zabrze.
Zakład górniczy Siltech jest pierwszą prywatną kopalnią węgla kamiennego w powojennej Polsce. Zakład, który eksploatuje część obszaru górniczego dawnej kopalni Pstrowski. Podstawowy zakres działalności spółki stanowi wydobycie węgla kamiennego oraz jego sprzedaż odbiorcom krajowym. W swojej ofercie ZG SILTECH posiada także prowadzenie robót ogólnogórniczych.