Budowa szybu Grzegorz

autor: JM  

 ma już czteroletnie opóźnienie. Początkowo zakładano, że inwestycja zakończy się w 2023 roku
 Prace nad głębieniem szybu Grzegorz, należącego do ZG Sobieski w Jaworznie, sukcesywnie postępują. Szyb ma dokładnie 333 m, co oznacza, że zaawansowanie inwestycji przekroczyło połowę planowanej głębokości szybu.
Jak podkreślają przedstawiciele spółki Tauron Wydobycie, do której należy kopalnia Sobieski, budowa szybu Grzegorz jest najważniejszą inwestycją tego typu w polskim górnictwie węgla kamiennego. Jego ukończenie jest kluczowym elementem przedsięwzięcia, dzięki któremu jaworznicka kopalnia uzyska dostęp do pokładów węgla o wysokiej jakości, niezbędnych do zasilania nowoczesnych bloków energetycznych oraz zaopatrzenia gospodarstw domowych.
Budowa nowego szybu oraz uruchomienie eksploatacji złoża Dąb ma umożliwić zachowanie stabilnej produkcji węgla dla energetyki w horyzoncie czasowym określonym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.
– Inwestycja w złoże Dąb ma zapewnić dedykowane paliwo dla niskoemisyjnego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Na terenie inwestycji wykonano do tej pory infrastrukturę powierzchniową niezbędną do głębienia szybu i wydrążono ponad 311 metrów w obudowie ostatecznej. Nieprzerwanie utrzymywany jest płaszcz mrożeniowy zabezpieczający drążenie szybu – dodaje Jacek Pytel.
Z początkiem listopada głębokość szybu osiągnęła 333 metry głębokości z planowanych 591,2, czyli ponad 56 proc. zaawansowania. Jak zapewniają przedstawiciele Taurona Wydobycie, prace przebiegają planowo, a prognozowane zakończenie i oddanie szybu do użytku ma nastąpić w 2027 roku.
Jak podkreślają przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, szyb Grzegorz jest pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej, jest też jedną z dwóch największych inwestycji górniczych w kopalniach węgla w Polsce w ostatnich 20 latach i pierwszą po 30 latach inwestycją w kopalniach węgla z zastosowaniem mrożenia górotworu.
Budowa szybu Grzegorz ma już czteroletnie opóźnienie. Początkowo zakładano, że inwestycja zakończy się w 2023 roku. Jednak w latach 2020-21 prace bardzo spowolniły (Tauron Wydobycie podjął rozmowy z generalnym wykonawcą robót na temat warunków ich dalszego prowadzenia), a następnie zostały przerwane. Budowa szybu została wznowiona na początku minionego roku. 
Szyb ma udostępnić eksploatację złoża Dąb, którego zasoby bilansowe wynoszą ponad miliard ton węgla o parametrach niezbędnych dla funkcjonowania niskoemisyjnych bloków energetycznych, będąc równocześnie zabezpieczeniem dalszej działalności kopalni Sobieski.
Oprócz kopalni Sobieski do Taurona Wydobycie należą jeszcze dwie kopalnie: Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. W minionym roku zakłady wyprodukowały nieco ponad 5 mln ton węgla. Spółka zatrudnia około 6300 osób.

1578923031 szyb grzegorz tauron