Bogaty kalendarz

autor: Maciej Dorosiński

 
  uroczystości barbórkowych. Świętować będą nie tylko spółki górnicze
 Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy przede wszystkim na ulicach górniczych miast zaczynają licznie pojawiać się mundury, czaka i pióropusze. To znak, że górnicy zaczynają świętować swój dzień, czyli Barbórkę. Pierwsze uroczystości i akademie już się odbyły, jednak kumulacja wydarzeń związanych z Dniem Górnika będzie miała miejsce w okolicach 4 grudnia, kiedy wspominana jest właśnie św. Barbara.
24 listopada celebrować będą pracownicy nadzoru górniczego. Uroczystości rozpoczną się od nabożeństwa w ich intencji, które zostanie odprawione o godz. 9.00 w Katowicach w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wcześniej – zgodnie z tradycją – przed siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego – zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie. Natomiast o godz. 11.00 zaplanowana jest uroczysta akademia, która odbędzie się w Katowicach Mieście Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. Tam głos zabierze prezes WUG dr inż. Adam Mirek. To będzie szczególna Barbórka dla nadzoru górniczego, który wszedł w drugie stulecie swojego funkcjonowania.
Po południu tego samego dnia w gliwickiej PreZero Arenie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Barbórkowe Gwarków. Biesiada rozpocznie się o godz. 17.00, a jej organizatorami są: Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.
Trzy dni później barbórkowe uroczystości odbędą się w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Katowicach. Rozpoczną się one o godz. 12.00. Tradycyjnie obchody Dnia Górnika w tej placówce zasłużonej dla polskiego przemysłu wydobywczego są połączone z promocjami doktorskimi.
28 listopada obchody odbędą się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Rozpoczną się od mszy w intencji pracowników Stacji, w bytomskim kościele pw. św. Anny, który znajduje się tuż przy siedzibie CSRG. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 8.00. O 10.00 pod pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych zostaną złożone wieńce. Na 10.15 zaplanowana jest akademia, w czasie której zostaną wręczone m.in. odznaczenia.
1 grudnia będą miały miejsce uroczystości w dwóch spółkach węglowych. Zacznie je Tauron Wydobycie, który w tym roku Dzień Górnika będzie celebrować w Brzeszczach, co jest związane z faktem, że KWK Brzeszcze w tym roku obchodzi swoje 120-lecie. O godz. 10.15 w kościele pw. św. Urbana zostanie odprawiona msza barbórkowa, a w samo południe w restauracji znajdującej się w pobliżu kopalni odbędzie się akademia. Tego samego dnia w Katowicach odbędą się uroczystości zorganizowane przez Polską Grupę Górniczą. Barbórka największej spółki węglowej odbędzie się tradycyjnie w Akademii Muzycznej w Katowicach i rozpocznie się o godz. 16.00. Uroczystości będą także organizowane w poszczególnych kopalniach i oddziałach spółki. Pierwsze z nich odbędą się dziś, 17 listopada. Barbórkowe świętowanie w PGG ma się zakończyć 9 grudnia. Oczywiście 4 grudnia w parafiach znajdujących się przy kopalniach spółki odbędą się msze w intencji pracowników.
W niedzielę, 3 grudnia, uroczystości związane z Dniem Górnika odbędą się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Pracownicy zbiorą się ok. godz. 10.00 pod siedzibą SRK w Bytomiu, skąd w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka przemaszerują na mszę barbórkową do kościoła pw. św. Józefa Robotnika. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10.30. Natomiast o godz. 13.00 w Scenie Kulinarnej Art Restaurant w Bytomiu rozpocznie się akademia. Warto dodać, że w oddziałach spółki miały już miejsce uroczystości barbórkowe. Odbyły się one m.in. w likwidowanej kopalni Centrum w Bytomiu oraz w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń.
4 grudnia obchody zaplanowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Centralna akademia odbędzie się w PreZero Arenie w Gliwicach. Początek o godz. 15.00. Ponadto tego dnia w parafiach, na terenie których znajdują się kopalnie spółki, zostaną odprawione msze barbórkowe. Tegoroczne obchody Dnia Górnika w JSW będą wyjątkowe, ponieważ spółka w tym roku obchodzi 30-lecie. Warto też przypomnieć, że w 2022 r. w JSW nie odbywały się uroczystości barbórkowe, co było związane z tym, że w kopalni Pniówek i w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka doszło do katastrof. W tym pierwszym zakładzie pod ziemią zaginęło siedmiu pracowników. Akcja ratownicza w Pniówku zakończyła się w październiku br. Wtedy na powierzchnię wywieziono ciało ostatniego z poszukiwanych górników.
Uroczystości barbórkowe będą mieć także miejsce w uczelni, która górnictwo ma w nazwie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie obchody rozpocznie 4 grudnia o godz. 18.00 mszą w kolegiacie św. Anny. W ich ramach zaplanowano także obrady 64. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika, tradycyjny skok przez skórę oraz biesiadę górniczą. Obchody w AGH potrwają do 8 grudnia.