Pielgrzymka górników w niedziele

autor: MD

W niedzielę tradycyjna pielgrzymka górników na Jasną Górę
 W najbliższą niedzielę, 26 listopada, górnicy odwiedzą Jasną Górę. Przedstawiciele górniczego stanu już po raz 32. będą pielgrzymować do Czarnej Madonny m.in. z intencją o bezpieczną pracę. Organizatorem pielgrzymki jest Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Górnicy-pątnicy pobyt w Częstochowie rozpoczną się od zbiórki przy kościele św. Barbary w Częstochowie. Tam zostaną przywitani przez przeora parafii o. Ryszarda Bortkiewicza. Po godz. 10. rozpocznie się przemarsz pocztów sztandarowych i pielgrzymów w stronę Jasnej Góry. Górnicy złożą kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a potem wezmą udział w drodze krzyżowej.
O godz. 12.30 odbędzie się msza w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowana pod przewodnictwem ks bp. Andrzeja Iwaneckiego oraz kapłanów: kapelana KSGiE ks. prał. Bernarda Czerneckiego, o. Jana Zinówko, ks. prał. Jana Żaka, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia i ks. Grzegorza Stolczyka.
Po nabożeństwie będzie miał miejsce akt zawierzenia Braci Górniczej i rodzin Matce Najświętszej.
Górnikom-pątnikom będzie towarzyszyć w czasie pielgrzymki Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyrekcją Dariusza Kasperka.