10 projektów

 Polska Agencja Prasowa

 ponownego wykorzystania terenów zdegradowanych z 277 mln zł unijnych dotacji
 Dziesięć projektów z woj. śląskiego zakładających ponowne wykorzystanie terenów zdegradowanych, otrzymało łącznie 277 mln zł dotacji z funduszy europejskich. Jeden z nich dotyczy wielkiego pieca w Rudzie Śląskiej, inny - dawnej fabryki w centrum Dąbrowy Górniczej.
Wiadomość o rozstrzygnięciu przez urząd marszałkowski finansowanego środkami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji naboru w ramach działania 10.9 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL), zakładającego ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu przekazała w czwartek, 30 listopada, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wszystkie dofinansowane projekty dotyczą obszaru GZM.
Największy przygotował samorząd Rudy Śląskiej. Dotyczy on zagospodarowania i rewitalizacji dominującego nad miastem wielkiego pieca Huty Pokój, którego miasto stało się właścicielem w 2018 r. W następnym roku odbył się międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu, do którego zgłosiło się 96 pracowni.
Zwycięska koncepcja zakłada powstanie platformy widokowej ze ścieżką dydaktyczną, adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne oraz budowę nowego obiektu zawieszonego w powietrzu, w którym znajdzie się m.in. część ekspozycyjna i wystawiennicza oraz strefa wypoczynku i spotkań. Pod nowym obiektem zaplanowano plac zabaw nawiązujący do tradycji hutniczej.
Aby zdobyć środki na realizację planów, miasto przygotowało zgłoszony do FE SL projekt: Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej. Nakłady oszacowano w nim na 98 mln zł; teraz Ruda Śląska dostała z funduszy europejskich 76 mln zł dofinansowania.
Inny duży projekt przygotowała należąca do samorządu Dąbrowy Górniczej spółka Fabryka Pełna Życia. Dąbrowskie przedsięwzięcie pod tą nazwą dotyczy przejętego przed ośmioma laty przez samorząd terenu dawnej fabryki obrabiarek Ponar-Defum, położonej w ścisłym centrum miasta - pomiędzy dworcem kolejowym, Pałacem Kultury Zagłębia i szkołą wyższą.
Dwa lata temu zamówiono dokumentację projektową, na podstawie której blisko czterohektarowy teren dawnej fabryki obrabiarek ma stać się nowym centrum miasta. Zrewitalizowana przestrzeń ma łączyć funkcje publiczne, mieszkaniowe i komercyjne. Teraz do I etapu projektu: Fabryka Pełna Życia - centrum przemian za 95 mln zł miejska spółka dostała 78 mln zł unijnego dofinansowania.
Samorządowa spółka Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR), będąca właścicielem połowy lotniska w Gliwicach, otrzymała do projektu Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej za 73 mln zł dotację w wysokości 41 mln zł. Będzie to kolejna inicjatywa wokół gliwickiego lotniska, ostatnio modernizowanego i rozbudowywanego.
Z końcem 2020 r. oddano do użytku odnowioną płytę lotniska, m.in. z nową, utwardzoną drogą startową o długości 920 m, którą można wydłużyć do 1,3 km, drogami kołowania i płytą postojową, parkingami i drogami dojazdowymi. Obiekt, wcześniej mający charakter sportowy, umożliwia odtąd obsługę lotów biznesowych, sportowych i tzw. małego ruchu cargo.
Spółka GAPR z myślą o rozwoju branży lotniczej w tym miejscu m.in. zagospodarowuje i sprzedaje działki inwestycyjne; pracuje też nad uruchomieniem wytwórni lekkich samolotów szkoleniowych i dyspozycyjnych. Właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, we współpracy z GAPR na terenie dawnych warsztatów lotniczych w 2021 r. otworzył przygotowane w unijnym projekcie Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej.