Orlen ogłosił

autor: MD

 postępowania kwalifikacyjne do zarządu
 
Rada nadzorcza Orlenu ogłosiła we wtorek, 14 lutego, postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa, wiceprezesów i członków zarządu. Zgłoszenia można składać do 1 marca w siedzibie koncernu w Warszawie. Obecnie obowiązki prezesa spółki pełni Witold Literacki.
Konkurs obejmuje dziewięć stanowisk - prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz członków zarządu ds. Upstream, Energetyki i Transformacji Energetycznej, Sprzedaży Detalicznej, Korporacyjnych, Handlu Hurtowego i Logistyki, Produkcji.
Jak podano, zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w terminie od 11 do 15 marca.
Konkurs w Orlenie zapowiedział 6 lutego minister aktywów państwowych Borys Budka. Wówczas poinformował też, że do czasu jego rozstrzygnięcia, w zarządzie będą zasiadać osoby oddelegowane z rady nadzorczej. Przypomnijmy, że do nowej rady z rekomendacji Skarbu Państwa weszli: Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Przewodniczącym został Wojciech Popiołek.
Zmiany w zarządzie Orlenu miały miejsce w tym miesiącu. 1 lutego odwołany został prezes Daniel Obajtek. 2 lutego rezygnację złożył członek zarządu Michał Róg. Trzy dni później zrezygnowali Patrycja Klarecka i Armen Artwich, a 6 lutego odwołano Adama Buraka, Krzysztofa Nowickiego, Roberta Perkowskiego, Piotr Sabata oraz Iwonę Waksmundzka-Olejniczak. Tego dnia do pełnienia obowiązków prezesa wyznaczono Witolda Literackiego. Skład tymczasowego zarządu uzupełnili Kazimierz Mordaszewski, Tomasza Sójka oraz Tomasza Zieliński.
Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.