Węgiel w Polsce

 autor: MD 

 musi mieć warunki do wydobycia
 Branża górnictwa węgla kamiennego jeszcze przez długie lata będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego. To nie ulega wątpliwości – zapewnił prof. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju, który był gościem Górniczego Koncertu Noworocznego.
Przyznał, że perspektywa dla węgla to może być ok. 15-20 lat.
Ważne jest żeby ten węgiel w Polsce miał warunki ku temu, by był nadal kopany. Mogę zapewnić, że będę próbował dołożyć wszelkich starań żeby nie tylko były zasoby, ale żeby nasze wspólne działania przyczyniły się do tego, by dostęp do tych zasobów był właściwy. To wspólne działanie jest przed nami – powiedział Główny Geolog Kraju, który wskazał też na transformację energetyczną.
 To, że branża górnicza musi się zderzyć z faktem transformacji energetycznej i wszystkich związanych z nią konsekwencji jest dla nas sprawą oczywistą. W jaki sposób i w jakim tempie ta transformacja będzie przebiegać to jest i będzie pewną wypadkową procesów, które dzieją się na poziomie Unii Europejskiej – powiedział.
Przypomnijmy, że prof. Krzysztof Galos 24 stycznia otrzymał nominację na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska i Głównego Geologa Kraju. Wcześniej był dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.