Rada Nadzorcza wydała zgodę na kupno przez JSW spółki PBSz

Autor: DARIUSZ CIEPIELA

16-02-2019

316239 r0 620Rada Nadzorcza JSW 15 lutego 2019 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki do walnego zgromadzenia JSW w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia 95,01 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów z siedzibą w Tarnowskich Górach.