18,5 mln ton do roku 2030. Do tego potrzeba nowej kopalni

Autor: JD

01-03-2019

334118 r0 620W strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na lata 2018-2030 założono, że do roku 2030 osiągnie ona wydobycie na poziomie 18,5 miliona ton węgla rocznie. Wskazują, że jeżeli Bzie-Dębina z czterech ścian wydobędzie 2,5-3 mln ton rocznie, będzie można powiedzieć, że założenia w skali całej spółki zostaną zrealizowane.