"Rok Marszałka Konstantego Wolnego"

Konstanty Wolny

Prace związane z obchodami „Roku Marszałka Konstantego Wolnego”.

 1. Dzięki wspólnej inicjatywie Wojewody Śląskiego i Marszalka Województwa Śląskiego oraz katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej skierowano wpierw pismo – prośbę do Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, a następnie delegacja Wojewody Śląskiego wzięła udział w spotkaniu z ww. wymienionym, na którym omówiono tryb sprowadzenia prochów Marszałka z Lwowa do Katowic. Sekretarz wydał polecenie sprowadzenia prochów na koszt Rady. Prace w toku (byłem w Warszawie w składzie delegacji).
 2. Zorganizowanie spotkań w okolicach połowy kwietnia (urodziny Marszałka) w Mikołowie, film o Marszałku reżyseruje niezależny filmowiec Wojciech Szwiec z Mikołowa – końcowa faza realizacji. Jestem głównym narratorem filmu a wypowiedzi udzielą: Sajdak, Gorzelik, Ciagwa, Krzystyniak, Myślwiec, Lysko.
 3. W połowie maja w Bujakowie (Sośnia Góra) spotkanie organizuje Burmistrz (prawdopodobnie bibliotekę na Sośniej Górze lub miejską w Mikołowie nazwiemy im. Konstantego Wolnego).

oraz:

 • 5 kwietnia - w dniu urodzin Wolnego - złożenie kwiatów pod upamiętniającą go tablicą na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach, oraz otwarcie w Bibliotece Śląskiej gabinetu Konstantego Wolnego (w planach biblioteki pokazanie jednego dnia z życia Marszałka, wydanie reprintu statutu organicznego z komentarzem Marszałka w wersji cyfrowej),
 • kwiecień - strona internetowa, wydanie broszury informacyjnej,
 • 6 czerwca - w historycznej Sali Sejmu Śląskiego konferencja naukowa,
 • 2 czerwca - uroczysta sesję, poświęconą pamięci Konstantego Wolnego, ale także obchodzonej w tym roku 90. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy. Uczestnictwo w tej uroczystej sesji potwierdził już pan prezydent Bronisław Komorowski,
 • sierpień - wydanie okolicznościowego medalu,
 • wrzesień- lekcję pokazowa dla młodzieży, w Sali Sejmu Śląskiego,
 • umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku, w którym mieściła się kancelaria notarialna Wolnego – przy ul. Warszawskiej 1 w Katowicach,
 • listopad - konferencja popularnonaukowa dla młodzieży i finał konkursu wiedzy o życiu marszałka.

W organizację obchodów zaangażowały się m.in.:

 • katowicki oddział Instytut Pamięci Narodowej – organizuje wystawę okolicznościową,
 • Śląskie Kuratorium Oświaty, Izba Notarialna w Katowicach (tablica), Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, zapowiedziało wydanie gazetki okolicznościowej "Wolnościówka".

Na liście organizatorów są też inne podległe marszałkowski instytucje kultury. Silesia - Film zorganizuje pokazy filmów związanych historycznie z okresem pełnienia funkcji marszałka przez Wolnego i nawiązujących do wydarzeń na Śląsku w tym czasie. Natomiast Muzeum Śląskie szykuje wystawę pt. "90. rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski".

W miarę potrzeb i zainteresowania lokalnych działaczy organizowane będą spotkania przybliżające postać Marszałka.

16 stycznia odbyło się spotkanie w Domu Kultury w Bogucicach podczas, którego prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka mówił o Marszalku Wolnym jako o znaczącej postać w życiu politycznym Śląska. Następnie wnuk marszałka Konstanty Wolny przedstawił sylwetkę Dziadka we wspomnieniach, zdjęciach i dokumentach rodzinnych. Prelekcja przeplatana była rymowankami o Marszałku, które recytował sam autor Bronisław Wątroba.

20 marca odbyło się spotkanie Domu Kultury w Ligocie, duże zainteresowanie, żywa dyskusja.

Odbyła się rozmowa z wnukiem Konstantym Wolnym o Marszałku w Ligoniowym Radiu.

Spotkanie z młodzieżą 7 maja w Muzeum Górnictwa na temat K. Wolnego.