Zwały węgla

 
Związek Zawodowy Górników w Polsce zaapelował w piątek o podjęcie pilnych
 
działań służących rozwiązaniu problemu zalegających przy kopalniach zwałów węgla, a także zapewnieniu rynku zbytu dla węgla służącego do ogrzewania domów. Związek sprzeciwia się też zamknięciu rudzkiej kopalni Pokój.