Usługi zdrowotne dla Seniorów

"Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom Wioska Serca  wspólnie  z Bractwem Gwarków Związku Górnośląskiego w Katowicach prowadzi rekrutację na usługi zdrowotne dla Seniorów 65 + w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  01.09.2020 - 31.12.2022 r.

 
W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: RTG, spirometrię, densytometrię, EKG, ergospirometrię, USG, ocenę składu masy ciała oraz ocenę postawy......) rehabilitację oraz usługi teleopieki
 
 
Chętnych serdecznie zapraszamy. Prosimy dzwonić pod numer tel. 519 318 850, 519 318 800, 533 988 709