31. Pielgrzymka Górników

Autor: PAP
 
Górnicy po raz 31. przybyli w niedzielę ze swoją doroczną branżową pielgrzymką
na Jasną Górę. Mszy dla pielgrzymów przewodniczył bp Paweł Stobrawa z Opola.
Pielgrzymka jest organizowana przed przypadającym 4 grudnia świętem patronki górników św. Barbary. Tradycyjnie rozpoczyna się przy kościele pod wezwaniem tej świętej, nieopodal Jasnej Góry, po czym górnicy z pocztami sztandarowymi, w galowych mundurach przechodzą w marszu na Jasną Górę, gdzie delegacje składają kwiaty przy pomniku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
W niedzielę po południu uczestnicy tegorocznej pielgrzymki wzięli udział w mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. Nabożeństwu przewodniczył bp Stobrawa. W homilii hierarcha podziękował pracownikom przemysłu wydobywczego za ich pracę, wyraził troskę o górniczą branżę, o miejsca pracy, zapewnił też o modlitwie za bezrobotnych.
"Mimo świętowania z niepokojem myślimy o przyszłości. Razem z wami niesiemy w sercu niepewność, która rodzi zapowiedź zmian strukturalnych w sektorze górniczym i energetycznym" - powiedział, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium, bp Stobrawa.
Jednocześnie zachęcał górników, by mimo trosk i niepokojów związanych z pracą, "inwestowali w swoje życie duchowe": opierali się na wierze przeżywając codzienność w jedności z Bogiem. "Potrzebna jest zwykła, ludzka uczciwość, życzliwość, dobroć, poszanowanie - i te wartości zechciejcie pielęgnować w sobie i w swoich rodzinach" - wezwał.
Biskup akcentował, że fundamentem prawdziwej religijności w Polsce zawsze były zdrowe, przeniknięte odpowiedzialnością przed Bogiem rodziny i ocenił, że "rodziny górnicze zawsze były tu świetlanym przykładem". Zaapelował też do górników, aby stali oni "na straży moralnie zdrowej rodziny".
"Niech wasze rodziny, oparte na świętym i trwałym małżeństwie, dają nadal ojczyźnie i Kościołowi wspaniałych ludzi o niezwykłych charakterach. W swoje rodziny wnoście dużo dobroci, sprawiedliwości, życzliwości, pokoju, a więc te wartości, których spragniony jest współczesny świat" - życzył bp Stobrawa.
W pielgrzymce uczestniczyli górnicy węgla kamiennego, brunatnego, rud cynku i ołowiu, siarki, ropy naftowej, energetycy i elektronicy. Wśród pielgrzymów byli: pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Piotr Pyzik oraz jeden z jego poprzedników, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.
Pielgrzymkę Górników organizuje krajowy sekretariat górnictwa i energetyki Solidarności. Z okazji pielgrzymki w niedzielę na jasnogórskiej wieży zawieszono zielono-czarne flagi.