Siłą Bogdanki

autor: AMC

 są jej pracownicy
 Podczas uroczystej gali XXXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej w krakowskim Teatrze i. J. Słowackiego Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka, opowiedział o 40-leciu wydobycia w zakładzie, którym kieruje.
Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Wyróżnia się na tle branży pod względem wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla i planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż.
Bogdanka od lat stoi ryzykownymi decyzjami, być może takie właśnie są przed nami także teraz - mówił podczas gali Artur Wasil.
Podkreślał, że siłą kopalni zawsze byli ludzie, którzy traktują firmę jak swoją.
- Stąd ten postęp technologiczny. W czasie, kiedy mam zaszczyt przewodzić firmie, nastąpił duży wzrost oddolnych inicjatyw, inwestycji. Przykład to klimatyzacja centralna zasilana lodem binarnym. Stoimy przed rewolucją przemysłową 4.0. Bogdanka musi się zmieniać, bo zmienia się świat. Mając tylu mądrych ludzi w swoich szeregach, jesteśmy w stanie to zrobić – poinformował.
Dodał, że w tym roku LW Bogdanka chce zaprezentować wizję rozwoju.
- Od lat 90. Bogdanka jest rentowna i to dobrze, ale i niebezpiecznie, bo łatwo jest uśpić czujność – podkreślił prezes.
LW Bogdanka niedawno opublikowała wyniki finansowe za rok 2021. Warto przypomnieć, że skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł. W samym IV kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 702,8 mln zł, a EBITDA 259,3 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 154,0 mln zł, a zysk netto 123,5 mln zł.
W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10,0 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln ton. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4 proc., wobec 64 proc. przed rokiem.
- Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej strategii, która zaprocentowała rekordowymi wynikami w historii LW Bogdanka. Było to możliwe dzięki perspektywicznie zaplanowanym i wykonanym pracom przygotowawczym w roku 2020. Produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla to nasza odpowiedź na wyzwania rynku. Wykorzystaliśmy maksymalnie potencjał produkcyjny spółki, co jest dużą zasługą kadry inżynierskiej, projektującej, rozwiązującej problemy w eksploatacji ścian oraz zaangażowania załogi, pracującej już bezpośrednio przy wydobyciu – powiedział Artur Wasil zaraz po opublikowaniu raportu.