Zgoda

autor: TRz

 na wydobycie kruszywa z dna Wisły
Krakowska firma uzyskała zgodę na wydobycie kruszywa z dna rzeki Wisły koło wsi Bobrek w gminie Chełmek. Głównym celem wydobycia nie jest jednak pozyskanie kopaliny, lecz pogłębienie rzeki.
W pierwszej połowie kwietnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała postanowienie, uzgadniającego warunki realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą „Odtworzenie drogi wodnej w km 1+560 — 1+200 rzeki Wisły do rzędnej 223,70 m n.p.m. poprzez pobór materiału żwirowego z koryta rz. Wisły na odcinku km 1+560 — 1+200 w miejscowości Bobrek”. Inwestorem jest firma KONS BET Sp. z o. o. z Krakowa.
Procedura w tej sprawie wszczęta została w 2020 r. Wtedy to do krakowskiego RDOŚ-u wpłynął wniosek inwestora. Był to wówczas jeden z trzech wniosków zakładających o prowadzenie wydobycia kopalin z dna rzek w województwie małopolskim. Postępowanie w sprawie wniosku dotyczącego Wisły pod Bobrkiem przedłużyło się, gdyż RDOŚ wezwał inwestora do przedłożenia inwentaryzacji przyrodniczej.
Rzeka Wisła od dawna wykorzystywana była zarówno jako arteria komunikacyjna, jak i miejsce, skąd wybierano piasek i żwir. Eksploatacja prowadzona była już w XIX wieku. Współcześnie też działają piaskarnie pobierające piasek z najdłuższej Polski. Część z nich powstała na terenie Warszawy.