Ostatnia Tona - wykład

Wykład prof. M. Tomczok /UŚ/

 
Bractwo Gwarków zaprasza na wykład, który odbędzie się 31.01.2023 r. w Siedzibie Bractwa o godz.16,00.
 
Ostatnia tona – górnicza tradycja dla przyszłości węgla
 
O ile coraz trudniej sobie wyobrazić przyszłość węgla kamiennego jako niewyczerpanego źródła energii, o tyle węgiel jako dziedzictwo materialne pozostanie z człowiekiem na zawsze. Jest to dziedzictwo, które ludzie w zagłębiach węglowych traktują jako coś wręcz magicznego – konieczność przebywania w pobliżu węgla, a także zakładów przemysłowych związanych z wydobyciem i przeróbką (nawet tych nieczynnych) oznacza dla wielu z nas coś więcej niż przywiązanie. Wychodząc z założenia o konieczności upamiętnienia dziedzictwa węgla kamiennego w Polsce, proponuję spojrzeć na wózki z ostatnią toną węgla, zachowane na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jak na minimalistyczny land art, dzięki któremu przywraca się pamięć węgla, możliwość kontaktu z węglem, a także – z dramatycznym końcem wydobycia w Polsce.
Podczas wykładu zostaną omówione tradycje wydobycia ostatniej tony, oraz możliwości, jakie niosą współczesne interpretacje wagoników w przestrzeni publicznej. Ważną rolę odegrają także zebrane wywiady z górnikami-świadkami wydobycia ostatniej tony i materiał wizualny.

Prezes Zarządu
Jerzy Mańka
 519 318 800