Nagroda dla Bogdanki

autor: MD

 spółka jest liderem zrównoważonego rozwoju
Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka została laureatem Orła Wprost województwa lubelskiego. Nagrody zostały wręczone w poniedziałek, 30 stycznia. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju - podały służby prasowe LW Bogdanka.
Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzani są właściciele firm wywodzących się z poszczególnych regionów, które rozszerzają działalność na całą Polskę  i wprowadzają na rynek innowacje.
Statuetkę w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju dla Lubelskiego Węgla Bogdanka odebrał Kasjan Wyligała, prezes zarządu spółki.
Odbieram tę prestiżową nagrodę w imieniu naszych pracowników, górników Lubelskiego Węgla Bogdanka. Siłą Lubelskiego Węgla Bogdanka są ludzie i to im należą się największę podziękowania. Razem tworzymy motor gospodarczy Lubelszczyzny - powiedział prezes Wyligała.
Orły Wprost są przyznawane od 2016 r. Laureatami są: firmy, samorządy, wybitne osobowości regionów oraz przedstawiciele nauki, medycyny i działacze społeczni, którzy mają szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Tygodnik Wprost we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
LWB prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głównie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest na umowach wieloletnich, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.
Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea. Przypomnijmy, że 18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21 962 189 akcji w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.
Rok 2021 Bogdanka zakończyła rekordowymi wynikami. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł.