Pogórnicze akweny

autor: TRz

 z perspektywą na inwestycje
Niemała część terenów rekreacji wodnej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym to obszary pogórnicze, gdzie zalewiska powstały w miejscu dawnej eksploatacji. Jak samorządy radzą sobie z utrzymaniem tych miejsc?
Jednym z największych tego rodzaju obiektów jest zespół zbiorników wodnych Pogoria w Dąbrowie Górniczej. W miejscu dawnych kopalń odkrywkowych piasku powstały zalewy z plażami i infrastrukturą rekreacyjną, taką jak molo wychodzące czy wypożyczalnia sprzętu pływającego.
Lokalną popularnością cieszy się zalew Sosina w Jaworznie. Znajduje się on w lesie na wschód od zabudowań dzielnicy Szczakowa. Powstał w drugiej połowie XX w. w miejscu, gdzie prowadzona była eksploatacja piasku podsadzkowego na potrzeby kopalń węgla. Atrakcyjność tego miejsca dostrzeżona została w sąsiednim województwie małopolskim. W poniedziałek, 20 marca 2023 r., podpisana została bowiem umowa przewidująca budowę liczącej 4 kilometry dwutorowej linii kolejowej obok zalewu Sosina, łączącej posterunki Borowa Górka i Pieczyska. Przy tej okazji ma powstać nad zalewem nowy przystanek kolejowy Jaworzno Sosina. Stanie się tak niejako przy okazji, gdyż głównym celem jest stworzenie możliwości bezpośredniego dojazdu koleją od strony Krakowa do Bukowna i Olkusza. Ma to nastąpić do 2029 r.
Pogórnicze zalewiska w GOP-ie to jednak nie tylko letnie kąpieliska, lecz także miejskie tereny rekreacyjne. Jednym z nich jest Park Grota w północnej części Bytomia. Utworzono go po 1970 r. w dzielnicy Sucha Góra w miejscu, gdzie dawniej fedrowała  kopalnia galmanu „Nadzieja Marii”. Park znajduje się pod opieką bytomskiego Urzędu Miejskiego, który w 2022 r. dokonał tam drobnych inwestycji.
- Na terenie Parku Grota wykonywane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury placów zabaw oraz elementów małej architektury. Przeprowadzono odnowienie wszystkich ławek, uzupełniano i naprawiono urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. W Parku Grota cały rok odbywa się oczyszczanie ciągów pieszych, trawników, koszy na śmieci oraz pielęgnacja trawy i krzewów: koszenie traw 3, 4 razy w zależności od warunków pogodowych i 2 razy pielęgnacja krzewów. W okresie jesiennym dochodzi grabienie liści, zimą zaś zabezpieczenie ciągów pieszych, alejek - wylicza Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
W 2023 r. miasto ma przeznaczyć szacunkowo pomiędzy 60 tys. zł a 70 tys. zł na utrzymanie Parku Grota. Bieżące naprawy dotyczące elementów małej architektury oraz elementów placów zabaw będą wykonywane na bieżąco, zgodnie z potrzebami.
Mniej szczęścia do inwestycji ma Dolina Górnika w Chorzowie. Znajdują się tam niewielkie stawy, powstałe po 1933 r. To przypuszczalnie zalewiska w miejscach po płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W połowie XX w. utworzono tam ośrodek rekreacyjny. Przyłożyli się do tego pracownicy ówczesnej Kopalni Węgla Kamiennego Chorzów, zwanej później Barbara-Chorzów. Kilkanaście lat później teren wokół stawów zstał zadrzewiony, usypano też groble. Wykonany został pomost i stanowiska wędkarskie. Część infrastruktury nie przetrwała do naszych czasów, jak choćby nieistniejący już dziś odkryty basen pływacki czy stadion piłkarski. W obecnym kształcie ośrodek zaczął funkcjonować od udostępnienia w lipcu 1965 r.
Daleko mu już jednak do dawnej świetności.
- W 2018 r. powstał projekt rewitalizacji Doliny Górnika. Wymaga on jednak aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz kosztów realizacji inwestycji. W ostatnim czasie Miasto nie prowadziło żadnych inwestycji i remontów związanych z zagospodarowaniem tego obszaru. Trwają starania, by pozyskać na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - informuje Tomasz Breguła, inspektor w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Chorzowie.
Dolina Górnika pozostaje więc zacisznym miejscem czekającym na lepsze czasy.