Zmarł Laszlo Molnar

autor: KAJ

Inicjatywa powstania Haldexu przyszła z Budapesztu, gdzie występował ostry deficyt paliw i równocześnie wdrożono metodę odzysku węgla z hałd
 
 
W wieku 91 lat zmarł inż. László Molnár, który wraz z Tadeuszem Muszkietem był przed ponad sześćdziesięciu laty współtwórcą polsko-węgierskiej spółki Haldex - firmy, która znana jest m.in. w środowisku górniczym z odzyskiem, przetwarzaniem i sprzedażą wartościowych surowców pochodzących z bieżącego wydobycia kopalń i hałd.
W 2009 r. tak wspominał na łamach portalu nettg.pl minione lata:
Firma została pomyślana jako spółka akcyjna. W ówczesnym porządku prawnym obu krajów była to kłopotliwa postać organizacji przedsiębiorstwa, nie mówiąc już o „politycznie niesłusznym” kontekście.
Spółka Haldex istnieje od 1959 r. Inż. László Molnár był zaś współtwórcą metody wzbogacania odpadów węglowych celem uzyskiwania czystego paliwa. Studiował w Politechnice Śląskiej. Świetnie mówił po polsku. Węgierski akcjonariusz Haldexu, Zjednoczenie Węglowe Tatabánya, zaproponowało mu pracę w nowo tworzonej firmie. Na początku września 1959 r. przyjechał  wraz z rodziną w Katowicach, obejmując w Haldexie posadę głównego technologa.
W ciągu 64 lat swego istnienia firma przerobiła ponad milion ton odpadów poprzemysłowych. Firma powstała na podstawie umowy międzyrządowej zawartej między rządami Polski oraz Węgier w sprawie utworzenia mieszanego przedsiębiorstwa dla wykorzystania hałd odpadów węgla kamiennego w Polsce, podpisanej w Budapeszcie 16 kwietnia 1959 r.
Inicjatywa przyszła z Budapesztu, gdzie występował ostry deficyt paliw i równocześnie wdrożono metodę odzysku węgla z hałd. W wyniku pertraktacji przygotowano dokumenty i wyliczenia do umowy, a po podpisaniu powołano Polsko-Węgierską Górniczą Spółkę Akcyjną Haldex z siedzibą w Katowicach, przy równych prawach akcjonariuszy, dzieląc koszty i dochody z odzyskiwania węgla, z eksploatacji hałd i bieżących dostaw odpadów z kopalń.
Po prawie pół wieku istnienia i rozwoju w różnych uwarunkowaniach gospodarczych przeszła swoisty proces transformacji. Na podstawie wniosku głównych akcjonariuszy, w wyniku długotrwałych negocjacji i uzgodnień, w grudniu 2005 r. rządy obu państw podpisały protokół kończący okres obowiązywania umowy międzyrządowej, a od 2006 r. spółka działała na ogólnych zasadach, zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych. W grudniu 2007 r. Kompania Węglowa zakupiła węgierski pakiet akcji Haldexu i przejęła kontrolę nad spółką. Od 2008 r. przedsiębiorstwo w ramach grupy kapitałowej Kompanii Węglowej, pełniło rolę operatora w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych z jej kopalń. W roku 2020 r. w firmie Haldex wdrożono Systemu Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001 zarówno w zakładach Haldex, jak i w centrali spółki.
Ceremonia pogrzebowa inż. László Molnára odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie przy ul. Kościelnej 62, po czym nastąpi złożenie urny w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej 33.