Zapal symboliczny

Opracowała: AMC 

 znicz na grobie górnika
 Kiedy w najbliższych dniach odwiedzimy groby naszych bliskich, nie zapomnijmy także o ofiarach katastrof górniczych, wydarzeń historycznych i innych osobach, związanych z górnictwem, którzy odeszli już z tego świata. Zachęcamy do zapalenia symbolicznego znicza. Takie pomniki i mogiły znajdują niemal na wszystkich śląskich cmentarzach.
W zawód górnika wpisane jest ogromne niebezpieczeństwo. Na szczęście wypadkowość spada, jednak są zagrożenia naturalne, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować. 1 listopada i w kolejnych dniach, kiedy ruszymy na groby najbliższych, pamiętajmy o ofiarach z Halemby, Zofiówki, Pniówka, Mysłowic-Wesołej, Jas-Mosu i wielu innych kopalń. 
Warto pochylić się także nad Pomnikiem Dziewięciu z Wujka, który upamiętnia górników, zastrzelonych przez ZOMO 16 grudnia 1981 r., w czwartym dniu stanu wojennego, podczas pacyfikacji przez siły milicyjno-wojskowe strajku w KWK Wujek. Monument, autorstwa Aliny i Andrzeja Grzybowskich, został odsłonięty 15 grudnia 1991 roku, składa się z 33-metrowego krzyża oraz urn z ziemią z grobów poległych górników.
1 listopada, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada)  obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy wszystkich, którzy żyli przed nam, naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty oraz zapalając znicze. Ze świętem zmarłych związany jest ogień – symbol pamięci, wdzięczności, modlitwy.
Dzień ten był dniem wolnym od pracy, również w czasach PRL-u, ale kładziono nacisk na świecki charakter i nazywano go Świętem Zmarłych, Dniem Zmarłych lub Dniem Zmarłych i Poległych.