Nadzór górniczy w Kielcach

Opracowała: AMC 

  świętował 70. urodziny
 27 października uroczyście obchodzono jubileusz 70-lecia Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. To  zbiegło się z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Dyrektor Marzena Rabiasz zaprezentowała zarys dziejów urzędu od roku 1953, kiedy to na mocy rozporządzenia Ministra Górnictwa w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib urzędów górniczych – utworzono Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach. Przedstawiła jak zmieniała się właściwość miejscowa Urzędu, objaśniła statystyki dotyczące nadzorowanych zakładów górniczych. Podkreśliła ogromny wkład pracy swoich poprzedników w kształt obecnego urzędu. Wszystkie zaprezentowane informacje zostały zawarte w wydanej specjalnie na tę okazję publikacji pt.: „Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach. 70 lat nadzoru górniczego”.
Piotr Wojtacha, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wspominał początek swojej drogi zawodowej, która splotła się również z działalnością kieleckiego urzędu. Przekazał na ręce dyrektora OUG jubileuszowe życzenia oraz okolicznościowe pamiątki.
Wystąpienia mieli również dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych, między innymi Jolanta Pomorska, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. Jednym z przemawiających był także wieloletni dyrektor urzędu górniczego w Kielcach – Jerzy Janowicz, który przedstawił wszystkim własną retrospekcje z pracy jednostki. Jego wspomnienia dotyczyły miedzy innymi ogromnych zmian jakie zaszły w trakcie tych 70 lat, zmian zarówno w przepisach jak i zmian lokalowych i technologicznych. Swoją wypowiedź ubarwił anegdotami o pracy Urzędu, ale także o ludziach, z którymi miał okazje współpracować.
- Data Jubileuszu Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach zbiegła się z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przed urzędami kolejne zmiany oraz nowe wyzwania. Mimo codziennego trudu, dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i otaczające nas środowisko. Bez względu na trudną rzeczywistość staramy się dawać rękojmię rzetelnej realizacji zadań, kontynuując dorobek i mądrość swoich poprzedników - czytamy w komunikacie prasowym przygotowanym przez Dagmarę Drzewicz z OUG w Kielcach.
– To jak postrzegana jest nasza współczesna służba zostanie być może ocenione za kolejne 70 lat -  zaznaczyła dyrektor Marzena Rabiasz.