Związkowcy powołują się

autor: JM 

 na wieloletnią tradycję zjazdów na dół kopalni rodzin górników z okazji Barbórki
 Przedstawiciele WZZ „Sierpnia 80” z kopalni Mysłowice-Wesoła zwrócili z prośbą o zgodę na zorganizowanie wycieczki dla rodzin górników obejmującej również zjazd pod ziemię. Jak argumentują, tego typu zjazdy to wieloletnia tradycja związana z Barbórką.
Przedstawiciele Komisji Oddziałowej WZZ „Sierpień 80” w KWK Mysłowice-Wesoła zwrócili się w tej sprawie do Rajmunda Horsta, wiceprezesa zarządu ds. produkcji w Polskiej Grupie Górniczej, do której należy kopalnia. Pismo w tej sprawie wpłynęło do PGG 10 listopada br.
„Komisja Oddziałowa WZZ „Sierpień 80” w KWK Mysłowice-Wesoła wnosi o wyrażenie zgody na wejście na teren zakładu KWK Mysłowice-Wesoła oraz zjazdu pod ziemię dla grupy spoza zakładu pracy na tradycyjną wycieczkę z okazji zbliżającej się Barbórki w dwóch osobnych terminach” – wskazał w piśmie przewodniczący „Sierpnia 80” w kopalni Patryk Pieczko.
„Pragnę nadmienić, że ww. zjazdy dla rodzin naszych górników mają wieloletnią tradycję, w razie wyrażenia zgody, terminy ww. zjazdów ustalone zostaną z Dyrekcją Kopalni” – napisał dalej związkowiec.
Przypomnijmy, że Barbórka to najważniejsze górnicze święto, obchodzone w Polsce 4 grudnia, czyli w dniu św. Barbary z Nikomedii. Święta jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także m.in. geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.