Geologia i wspólne

autor: MD

projekty tematem rozmów wiceministra i ambasadora
Współpraca w zakresie geologii oraz realizacja wspólnych projektów badawczych były głównymi tematami rozmowy podczas pierwszego spotkania wiceministra klimatu i środowiska, Głównego Geologa Kraju Krzysztofa Galosa z Dorj Barkhasem, ambasadorem Mongolii w Polsce. Spotkanie odbyło się w piątek, 2 lutego, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Jak zaznaczył wiceminister Krzysztof Galos, Mongolia jest dla Polski jednym z ważnych kierunków współpracy zagranicznej w zakresie geologii.
Współpraca dotycząca prowadzenia wspólnych badań geologicznych z Mongolią ma wieloletnią tradycję, która będzie również realizowana w najbliższych latach  - powiedział Główny Geolog Kraju, cytowany w informacji MKiŚ.
Wspólne prace realizowane przez służby geologiczne obu krajów będą wzmacniać dobre relacje pomiędzy naszymi krajami, pozwolą na wymianę doświadczeń i w przyszłości mogą przynieść obustronne korzyści - dodał wiceminister.
Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan realizacji prac badawczych, prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, dotyczący poszukiwania złóż kopalin do produkcji surowców krytycznych w Mongolii.
Na zakończenie spotkania wyznaczono cele do zrealizowania w 2024 roku, m.in. kontynuacje prac badawczych w Mongolii, organizacje spotkań pomiędzy służbami geologicznymi oraz analizy dotychczas zawartych umów o współpracy w zakresie geologii.