Górniczy koncert i Sukces Roku

autor: MD

 W poniedziałek, 12 lutego, w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zostaną wręczone nagrody laureatom Górniczego Sukcesu Roku.
Stanie się to podczas Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach – „Innowacyjność”, „Ekologia” i „Osobowość Roku”.W tym roku „Osobowością Roku” został wybrany Janusz Olszowski, wieloletni prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W kategorii „Innowacyjność” kapituła przyznała dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Nagrodzeni to Grenevia SA Famur Oddział Katowice za stację najazdowo-zwrotną Famur UPZP jako integralną część automatycznego kompleksu ścianowego, oraz Elektrometal SA za System Detekcji Rozcięć Taśm typu SDRT-23. Wyróżnienie przyznano Kopalni Soli Wieliczka za górnicze zabezpieczenie północnego ociosu kaplicy św. Kingi wraz z wykonaniem monitoringu stateczności zabezpieczonego ociosu.W kategorii „Ekologia” przyznano jedną nagrodę, która trafiła do Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego, oraz wyróżnienie dla Kopalni Soli Wieliczka. GIG-PIB został uhonorowany za kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych. Natomiast Wieliczkę doceniono za ochronę powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum.Nagrody w ramach Górniczego Sukcesu Roku zostały przyznane po raz 15. Celem konkursu jest  promocja i popularyzacja firm, instytucji i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie innowacyjności i ekologii. Mogą wziąć w nim udział zarówno podmioty działające w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym.