Związki porozumiały się

autor: JM

 z minister przemysłu. Strajku nie będzie
 W należącej do Węglokoksu Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej w poniedziałek, 12 lutego, miał się odbyć strajk ostrzegawczy. Jak poinformowała minister przemysłu Marzena Czarnecka spór został zażegnany i protest nie odbędzie się.
„Spór w Hucie Pokój zażegany, zapowiadanego strajku ostrzegawczego nie będzie. 31.03 przedstawię plan restrukturyzacji spółek hutniczych w Weglokoksie. Jestem w kontakcie z zarządami i stroną społeczną branży. To był intensywny dzień rozmów i spotkań” – poinformowała w piątek, 9 lutego na portalu X (dawniej Twitter) minister przemysłu Marzena Czarnecka.
Związkowcy w środę, 7 lutego, poinformowali zarząd Huty Pokój i Węglokoksu o planowanym proteście.
Organizacje związkowe działające w strukturach spółek Hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A informują , że w związku z nieprzestrzeganiem porozumień zawartych przez stronę społeczną a Węglokoks S.A. co w konsekwencji może spowodować utratę płynności finansowej poszczególnych spółek oraz utratę miejsc pracy. Działając w interesie załóg hutniczych strona związkowa zmuszona jest do podjęcia bardziej radykalnych działań, w związku z czym w dniu 12.02.2024 r. o godz. 6:00-8:00 odbędzie się strajk ostrzegawczy”- poinformowali przedstawiciele WZZ Sierpnia 80 oraz NSZZ Solidarność działających w Hucie Pokój.
W tym samy dniu związkowcy zwrócili się również o pilne spotkanie do minister przemysłu Marzeny Czarneckiej.
Huta Pokój znajduje się w Rudzie Śląskiej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Węglokoks.