Aktualności

Kupno spokoju górników

Reprezentatywne Organizacje Związkowe po długich negocjacjach doszły do porozumienia z Zarządem JSW. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej już 15 lipca otrzymają nagrodę pieniężną z podziału zysków za rok 2018. Wcześniej zawarto wstępne porozumienie z Ministrem Energi. Czy to koniec napięcia w JSW?

Wstrząs wysokoenergetyczny

- To jest niesamowita siła. Dostaje się uderzenie od spągu, aż nogi łamie. Potem wszystko zależy od tego, na co się w tej właśnie chwili wpadnie, ile ma się szczęścia – tak moment wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic opisuje 37-letnik górnik Michał Patalong.

Jest on jednym z sześciu górników, którzy przeżyli poniedziałkową, 1 lipca, katastrofę. W jej wyniku życie straciło trzech pracowników.

Restrukturyacja zatrudnienia w SRK

W ciągu osiemnastu lat restrukturyzacja zatrudnienia realizowana przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń objęła łącznie 10 326 pracowników - osoby te skorzystały z odpraw, urlopów górniczych i innych instrumentów osłonowych. Od 2015 r. to właśnie SRK odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji zatrudnienia w branży górniczej.

Odszedł kolejny Gwarek - Zygfryd Skrzypek

Szanowni Państwo!
Z wielkim żalem i smutkiem uprzejmie zawiadamiamy, że dziś w samo południe odszedł na wieczną szychtę Zygfryd Skrzypek.

Był długoletnim pracownikiem górnictwa, bardzo zasłużonym pracownikiem, Dyrektorem kopalni Katowice i innych zakładów katowickiego Zjednoczenia PW. Brał aktywny udział w pracach wielu organizacji górniczych, członek Bractwa Gwarków i Stowarzyszenia SITG.

Zyga! - nie zapomnimy o Tobie.

Zarząd Bractwa Gwarków przesyła kondolencje i wyrazy współczucia pogrążonej w żalu rodzinie.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Chorzowie II, kościół św. Józefa ul. Łagiewnicka 17

Akademia BHP Wydawnictwa Górniczego wprowadza dyskusję o bezpieczeństwie w górnictwie na nowe tory

Dlaczego warto organizować takie konferencje jak Akademia BHP Wydawnictwa Górniczego? Bo polskie kopalnie węgla kamiennego ze względu na liczne zagrożenia naturalne należą do najniebezpieczniejszych na świecie. Dodatkowo w górnictwie wszystkich branż od dwóch lat wzrasta liczba wypadków. Nie bez znaczenia jest postęp technologiczny. Konieczne jest nowe spojrzenie na bezpieczeństwo, w tym na jakość szkolenia, profilaktykę zdrowotną i psychologiczną. Przyszedł czas na podsumowania.

56 wypadków śmiertelnych i ciężkich przez błędy

Autor: JD
27-06-2019 
Jak podaje Wyższy Urząd Górniczy (WUG) nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń w górnictwie przyczyniła się do tego, że w latach 2014-2018 w związku z zagrożeniem technicznym zaistniało łącznie 56 wypadków śmiertelnych i ciężkich w podziemnych zakładach górniczych.

Nie jesteśmy przygotowani na odejście od górnictwa

26 czerwca 2019 Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ
Minęły już czasy, kiedy w naszych regionach bagatelizowano kwestie ochrony środowiska, a strony polska i czeska wzajemnie przerzucały na siebie odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska. Dzisiaj potrafimy się komunikować, a nawet realizować wspólne zadania, które mają wpływ na ochronę środowiska – mówi Evžen Tošenovský, czeski polityk, samorządowiec, europarlamentarzysta, były prezydent Ostrawy i hetman województwa morawsko-śląskiego.