Magistrala Węglowa

autor: TRz

 w fazie demontażu
Po likwidacji kopalń, przyszedł w mieście czas na likwidację kolei. Takie wrażenie można odnieść, oglądając rejon hali peronowej dworca PKP w Bytomiu. Zniszczone perony, rozebrane tory, zdemontowana sieć trakcyjna nie są jednak zwiastunem zamknięcia linii kolejowej nr 131, znanej potocznie jako Węglówka bądź Magistrala Węglowa.
Wręcz przeciwnie - przewozy węgla z bytomskiej kopalni Bobrek oraz z innych kopalń są nadal prowadzone linią kolejową 131 Chorzów Batory - Tczew, wiodącą przez Bytom. Na czas prowadzonych robót wstrzymano całkowicie ruch pociągów pasażerskich, w tym Kolei Śląskich między Tarnowskimi Górami a Katowicami. Jesienią br. prace remontowe wkroczyły na teren Bytomia.
Na stacji Bytom prowadzone są prace demontażowe torów, sieci trakcyjnej, peronów. Zbudowane jest przejście w poziomie szyn do peronu tymczasowego. W listopadzie rozpoczęły się prace w tunelach pod halą i przy wiadukcie na ul. Zabrzańskiej. W stacji Bytom dwa przejścia podziemne zostaną przebudowane i dostosowane do nowego układu torowego oraz wyposażone w windy. Zostaną zbudowane trzy perony o zróżnicowanej długości krawędzi dla umożliwienia zatrzymywania składów mających długość do 400 m. Hala peronowa zostanie wyremontowana zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków. W rejonie peronów przebudowanych będzie dziewięć torów, łącznie na stacji Bytom zostanie przebudowanych 20 torów - informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Na uwagę zasługuje zmiana funkcjonalności przejścia pod peronami, umożliwiającego dojście z dzielnicy Szombierki do centrum miasta. Przed rozpoczęciem remontu nie było ono szczególnie jasno oświetlone.
- Za eksploatację oświetlenia w przejściu podziemnym pod dworcem PKP odpowiada gmina Bytom. W najbliższym czasie nie planujemy doświetlenia tego przejścia. Nadmieniam, że zgodnie z projektem przebudowy hali peronowej dworca PKP, tak zwany tunel zachodni zostanie dostosowany do nowej lokalizacji peronów, dodatkowo zostaną w nim wykonane windy na perony oraz pochylnie od strony przystanku tramwajowego przy ul. Zabrzańskiej, jak również od strony dworca wraz z pochylnią wewnątrz tunelu dla usunięcia barier architektonicznych. Obecnie tunel zachodni ze względu na rozpoczęcie robót budowlanych jest zamknięty dla ruchu pieszego, a PKP PLK wyznaczyło tymczasowe przejście dla pieszych - stwierdza Tomasz Sanecki, zastępca naczelnika w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Obecnie, po jesiennym demontażu torów, z hali peronowej nie mogą korzystać żadne pociągi. Jedyne składy pasażerskie, jakie odjeżdżają z Bytomia, to Koleje Śląskie kursujące bez przystanków pośrednich w relacji Bytom - Gliwice. Odjeżdżają one z tymczasowego peronu nr 5 na wolnym powietrzu, położonego nieco na zachód od hali peronowej.
Co ciekawe, jeśli spojrzeć do tabeli rozkładu jazdy nr 166 obejmującego trasę Bytom - Gliwice, to odległość z Bytomia do Gliwic wynosi teraz 18 km 240 m, a w przeciwną stronę, z Gliwic do Bytomia - 18 km 857 m. Skąd ta różnica?
 Odległość między stacjami Bytom i Gliwice wynosi 18 km 240 m. Różnica odległości między stacjami wynikała z faktu, że do czerwcowej korekty rozkładu jazdy pociągi relacji Gliwice – Bytom kierowane były przez grupę towarową w stacji Gliwice, co powodowało nieznaczne wydłużenie odległości. Po zmianach dokonanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym możliwa jest już bezpośrednia jazda, co jednocześnie spowodowało skrócenie odległości oraz czasu przejazdu o około 3 minuty - precyzuje Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
Efekty remontu południowego odcinka Węglówki będzie można poznać, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku 2024 r.