Cognor zainwestuje

w odnawialne źródła i małe reaktory jądrowe

 Jerzy Dudała
Grupa Cognor zamierza być samowystarczalna energetycznie. Będzie inwestować w OZE, natomiast w drugim etapie chce postawić na SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe - dowiedział się portal WNP.PL.
- Dotychczas broniliśmy się przed wzrostami cen energii, bowiem w 2020 roku zawarliśmy umowy długoterminowe na dostawy energii. Te umowy wygasają w 2023 oraz 2024 roku - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor. - Natomiast planujemy na początku 2023 roku ogłosić naszą nową strategię „Cognor Go Green”. Już powołaliśmy osobną firmę PS Green Investment, której priorytetowym zadaniem będzie „zazielenić” stal, która produkowana jest w zakładach Grupy Cognor - dodaje Przemysław Sztuczkowski.
Wskazuje przy tym, że ma to polegać w pierwszym etapie na inwestowaniu we własne źródła OZE, w tym farmy fotowoltaiczne.
- Nie wykluczamy również nabycia takich farm. Ponadto jeżeli dojdzie do nowelizacji ustawy 10H, to będziemy się też angażować w energetykę wiatrową. Jako grupa będziemy odbiorcą tej energii - podkreśla Przemysław Sztuczkowski. - Chcemy docelowo być samowystarczalni energetycznie. Dlatego w drugim etapie myślimy o SMR-ach, czyli małych reaktorach jądrowych. To bowiem idealne rozwiązanie dla nas. Przykładowo trzy takie reaktory o mocy 100 megawatów załatwiłyby nam tę kwestię - zaznacza.
Chcemy rozpocząć rozmowy w tym zakresie - mówi Przemysław Sztuczkowski. - Myślę, że w latach 2028-2030 byłoby to zrealizowane pod warunkiem legislacji prawnej dla tego typu rozwiązań w Polsce - dodaje.
SMR (Small Modular Reactors) to zaprojektowane w technologii modułowej małe reaktory jądrowe - o mocy do 300 MW, podczas kiedy duże reaktory charakteryzują się mocą około 1000 MW i więcej. Reaktory SMR mogą być używane do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Z uwagi na swe małe rozmiary mogą być one budowane w pobliżu instalacji przemysłowych.
Cognor to spółka powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym na GPW, a od roku 2006 stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.
NWZ Cognor Holdingu zdecydowało o emisji obligacji zamiennych na akcje
Akcjonariusze Cognor Holding zdecydowali właśnie o emisji obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem prawa poboru - wynika z podjętych przez walne zgromadzenie uchwał. Możliwe że ma to związek z kosztami nowych inwestycji, o których piszemy.
Jak wynika z uchwały, łączna wartość nominalna obligacji nie będzie większa niż 100 mln zł, a oferta nabycia obligacji zostanie skierowana do inwestorów, z których każdy nabędzie obligacje o równowartości w złotych polskich nie mniejszej niż 100 tys. euro.
Oprocentowanie obligacji wynosić będzie WIBOR 6M powiększony o 2,6 pp.
Współczynnik konwersji obligacji na akcje wynosi 200 akcji za jedną obligację. Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej 5 zł.
"Wyłączenie w całości prawa poboru obligacji emitowanych przez spółkę leży w interesie spółki. Możliwość dokapitalizowania spółki przez dotychczasowego wiodącego inwestora poprzez zaoferowanie obligacji zamiennych na akcje spółki, jest uzupełnieniem kompetencji zarządu do skutecznego uzyskania finansowania dla grupy kapitałowej spółki" - napisał zarząd w opinii.