Aneksy do umowy

Opracowała: AMC

 z Eneą podbiły wartość górniczej spółki
LW Bogdanka, górniczy potentat, zyskuje na wartości. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 40 proc. To efekt aktualizacji umów z Eneą, do których doszło pod koniec ubiegłego roku. Chodzi w nich o węgiel energetyczny na potrzeby Enea Elektrownia Połaniec i Enea Wytwarzanie.
W aneksie z 30 grudnia, opublikowanym na stronie LW Bogdanka, czytamy: „W wyniku zawarcia Aneksu ustalone zostały warunki dostaw (wolumen i cena) w roku 2023. Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 2022 - 2023, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 19/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz nr 21/2022 z dnia 27 września 2022 r., Strony postanowiły w Aneksie o odroczeniu wykonania dostaw niezrealizowanych z tego tytułu. Niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do Enea Wytwarzanie nie później niż w roku 2026. W wyniku zawarcia Aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 34 201 mln zł netto tj. o 81,3 proc. więcej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 11/2022, przy czym w okresie 2023 – 2036 wartość Umowy Wieloletniej wyniesie 27 968 mln zł netto”.
Z kolei w drugim aneksie dotyczącym Elektrowni Połaniec czytamy, że w wyniku jego  zawarcia  zostaje przedłużony termin obowiązywania umowy do 31 grundnia 2028 r. Wcześniej umowa obowiązywała do 31 grudnia 2027 r. Ustalono również aktualizację warunków dostaw węgla i wydłużenie terminu odbioru surowca zamówionego jeszcze w 2022 do 15 maja 2023 r. Ustalono także warunki i cenę dostaw na 2023 r. W związku z problemami geologicznymi w kopalni skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 2022-2023, strony postanowiły o odroczeniu wykonania pozostałych dostaw niezrealizowanych z tego tytułu.
Wartość całej umowy w l. 2013 - 2028 po podpisaniu aneksu to 10 mld zł netto, czyli o 71,4 proc. więcej od wartości w poprzednim raporcie. Wartość umowy tylko w l. 2023 - 2028 to 6,8 mld zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.