Cyberpoligon

autor: KAJ

 i cyberbezpieczeństwo to nowe dziedziny, które w górnictwie stają się niezbędne
Trwa drugi dzień obrad XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. W sesji udział biorą przedstawiciele wszystkich spółek zrzeszonych w Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG: KGHM, JSW, PGG, PGE, Tauron, LW Bogdanka, Węglokoks Kraj, Politechnika Śląska i KOMAG.
Sesje tematyczne „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0” zgromadziły blisko 100 osób.
Dziś w trakcie spotkanie ISAC-GIG do organizacji przyjęta zostanie spółka PGE GiEK, czyli min. KWB Turów i KWB Bełchatów.
Co istotne, cyberbezpieczeństwo będzie również ważnym punktem Gali konkursowej XXXII SEP, gdzie zaprezentowany zostanie również pierwszy Raport „Cyberbezpieczeństwo w Górnictwie 2022” przygotowany przez ISAC-GIG, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz Microsoft.
Obrady otworzył Piotr Pyzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
- Jestem zaszczycony, że mogę tu być razem z wami i dokonać symbolicznego otwarcia pierwszego warsztatu „Cyberpoligon” zorganizowanego przez Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla sektora wydobywczo-energetycznego ISAC-GIG, którego od początku byłem gorącym zwolennikiem i propagatorem – powiedział Piotr Pyzik.
- Zarówno cyberpoligon, jak i cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0 są elementami szerszego procesu toczącego się w naszym kraju, który jest reakcją na zdecydowany wzrost zagrożenia w globalnej cyberprzestrzeni obserwowany od wielu lat. Proces ten ma na celu neutralizowanie zagrożenia w sieci poprzez wdrażanie nowych bezpiecznych technologii oraz kształcenie szerokiej kadry specjalistów, którzy podobnie jak uczestnicy dzisiejszego poligonu będą w stanie zdecydowanie z tymi zagrożeniami walczyć – dodał. 
W proces ten świetnie wpisuje się także inicjatywa Politechniki Śląskiej, która rozpoczęła w zeszłym roku na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej studia podyplomowe z zakresu Cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych. To m.in. od absolwentów tych studiów zależeć będzie bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wielu kluczowych przedsiębiorstw w Polsce.
Natomiast podczas warsztatu „Cyberpoligon” inżynierowie z przedsiębiorstw będących członkami ISAC-GIG odpowiedzialni w swoich firmach za cyberbezpieczeństwo będą mieli możliwość prowadzenia „walki” w realistycznym środowisku w zakresie wykrywania i reagowania na prawdziwe zagrożenia, na jakie narażone mogą być usługi chmurowe.