Fasing sprzedał

 udziały w chińskiej spółce

  
Dariusz Ciepiela
Fasing sprzedał wszystkie swoje działy w chińskiej spółce Shandong Liangda Fasing Round Link Chains. Wartość transakcji to ok. 11,7 mln zł.
Zarząd Fasingu poinformował, że 1 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie wydane przez Biuro Zatwierdzeń Administracyjnych Miasta Xintai, zgodnie z którym 16 lutego 2023 r. zostało zarejestrowane przeniesienie zbywanych przez Fasing udziałów Shandong Liangda Fasing Round Link Chains na rzecz spółki Xintai Liansheng Trading.
Fasing sprzedał 50 proc. udziałów w spółce Shandong Liangda Fasing Round Link Chains
Przypomnijmy, że 24 stycznia 2023 r. Fasing zaakceptował i podpisał trójstronną umowę. Zakładała ona, że Fasing wyraża zgodę na przekazanie nabywcy, czyli Xintai Liansheng Trading wszystkich posiadanych udziałów (tj. udziałów o wartości 3,3 mln dolarów amerykańskich), stanowiących 50  proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Shandong Liangda Fasing Roud Link Chains Co. Ltd. za cenę 18 mln juanów (ok. 11,7 mln zł).
Dotychczasowy wspólnik Shandong Liangzhuang Mining Industry Co., Ltd wyraził zgodę na zbycie i zrzekł się prawa pierwokupu.
Spółka Shandong Liangda Fasing Roud Link Chains zajmuje się produkcją i sprzedażą łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalnością handlową.
Fasing poinformował, że cena została ustalona w oparciu o raport z wyceny aktywów sporządzony przez rzeczoznawców z Pekin Zhongfeng Assets Appraisal Co, Ltd.
Fasing udziałowcem chińskiej spółki został w 2007 r. 
Fasing nie rezygnuje z obecności na chiński rynku
Katowicka grupa posiada także spółkę Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd., która została założona w maju 2016 r. Udział grupy kapitałowej Fasing kapitale zakładowym spółki wynosi 100 proc.. Działalność w głównej mierze ukierunkowana jest na sprzedaż maszyn i urządzeń grupy Fasing na terenie Chin. Spółka posiada biuro w Pekinie i skład w Tianjin.
Grupa kapitałowa Fasing informuje, że jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.  Z jej wyrobów korzysta ponad 4 tys. użytkowników. 
Siedziba spółki znajduje się w Katowicach, jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.