Aktualności

Kopalnia atutów

Autor: JD
 
W zakresie węgla kamiennego energetycznego - potencjału, zasobów oraz koncesji wystarczy Bogdance co najmniej do roku 2049. Będzie ona mogła wydobywać węgiel tak długo, jak długo będą ku temu warunki wynikające z uzgodnień rządu z Komisją Europejską. Rok 2049 jawi się tu jako minimum. Bogdanka ma pozostać samodzielną kopalnią. Planuje ona również wydobywanie  węgla koksowego na potrzeby metalurgii.